ADDICCIÓ A EL MÒBIL TRACTAMENT

L’addicció a el mòbil respon a un tipus d’addicció associat un dispositiu. aquesta addicció no tòxica entra dins de les addiccions de comportament en el qual es desenvolupa un vici incontrolable. De vegades, no portar a sobre o no tenir accés a el mòbil, comporta símptomes de malestar, ansietat i fins i tot trastorns, també conegut com nomofòbia.

Què és la nomofòbia?

La nomofòbia és la por irracional i incontrolable a sortir de casa sense el telèfon mòbil.

Nomofòbia és una abreviatura d’un terme anglosaxó: ‘no-mobile-phone phobia’, i es va crear a l’elaborar un estudi destinat a valorar l’ansietat que pateixen els usuaris de telèfons mòbils.

Aquesta patologia és un trastorn que pateix, sense ser conscient, més de la meitat de la població. Segons les estadístiques, els usuaris de smartphonesconsultan seus telèfons una mitjana de 34 vegades a el dia.

CONTACTAR PER TRACTAR L’ADDICCIÓ A EL MÒBIL
  SÍMPTOMES DE L’ADDICCIÓ A EL MÒBIL

  Quant als símptomes més descriptius d’aquest trastorn, cal esmentar:

  • Sensació d’ansietat
  • taquicàrdia
  • pensaments obsessius
  • Mal de cap
  • Mal de panxa
  Síntomas de la adicción al móvil

  Els experts consideren que el nomofóbico és una persona insegura i de baixa autoestima. Les dones acostumen a patir-la en major proporció que els homes, atès que la seva estructura cerebral els procura una major necessitat de comunicació i afectiva. Pel que fa a l’edat, el sector més procliu a patir-és el dels adolescents.

  ESTUDIS SOBRE L’ADDICCIÓ A EL MÒBIL

  L’estudi va revelar que gairebé el 53% dels usuaris de telèfons mòbils al Regne Unit patien ansietat a l’perdre el mòbil, esgotar-se la bateria o el crèdit, o no tenir cobertura de la xarxa.

  Segons altres conclusions de l’estudi, aproximadament el 58% dels homes i el 48% de les dones patien aquest tipus de fòbia, mentre que un 9% addicional manifestava estrès quan els seus mòbils estaven apagats. En aquest sentit, els nivells provats d’estrès d’una persona amb nomofòbia són equiparables amb els nervis que es tenen el dia abans del casament o de la visita a l’dentista.

  Dels usuaris enquestats, el 55% va afirmar que el trastorn patit estava motivat pel fet de sentir-se aïllat de les possibles trucades o missatges de familiars i amics, mentre que un 10% considerava que el motiu era atribuïble al fet que el seu treball li exigia estar connectat permanentment.

  La nomofòbia és un trastorn que pateix, sense ser conscient, més de la meitat de la població. Segons les estadístiques, els usuaris de smartphones consulten els seus telèfons una mitjana de 34 vegades a el dia.

  Dr. Josep M. Fàbregas

  DIRECTOR PSIQUIATRE / ESPECIALISTA EN ADDICCIONS

  Josep Mª Fàbregas Pedrell és actualment especialista en addiccions i director psiquiatre de centre d’addiccions i salut mental Clíniques CITA, compost pels centres terapèutics CITA Fundació, CITA Clínica, CITA Joves.

  Va iniciar la seva carrera professional a l’Hospital Marmottande París, on treballa amb el Professor Claude Olievenstein.

  Posteriorment es va traslladar a Nova York i, després de diversos anys d’experiència professional, el 1981 va fundar CITA (Centre d’Investigació i Tractament de les Addiccions) amb l’objectiu de desenvolupar un model de comunitat terapèutica professional, el qual porta 32 anys en funcionament.