TRACTAMENT PER SUPERAR L’ALCOHOLISME

L’alcohol, encara sent una droga legal, provoca un intens síndrome d’abstinència. L’addicció al alcohol és una patologia que requereix un tractament impartit per personal qualificat. El tractament de desintoxicació de l’alcohol a cita ha mostrat al llarg dels anys una gran efectivitat, avalada per la satisfacció dels nostres pacients.

TRACTAMENT DE L’ALCOHOLISME A CLÍNIQUES CITA

Com a pas previ per a un tractament de desintoxicació de l’alcohol l’equip terapèutic de la clínica CITA avalua les característiques individuals de cada pacient, establint diferents protocols per a cada cas i circumstàncies, el que permet una aproximació més precisa al problema de l’alcoholisme. La síndrome d’abstinència de l’alcoholisme ha de ser supervisat sempre per especialistes, donades les complexitats que pogués arribar a presentar.

A Clíniques CITA comptem amb l’entorn més adequat i amb un equip especialment capacitat per atendre aquest procés de forma individualitzada. Aquí, l’experiència acumulada al llarg de més de trenta anys de treball com un dels centres de desintoxicació de referència per a la desintoxicació de l’alcohol ens permeten encarar el treball amb la confiança de disposar d’una metodologia de solvència demostrada.

 El nostre mètode per al tractament de l’addicció a l’alcohol passa necessàriament per una primera avaluació per part del nostre equip mèdic i psiquiàtric, que ens dóna la pauta de treball a seguir. Sota la seva supervisió, s’estableixen els paràmetres més adequats per a les característiques específiques de cada demanda, millorant així la nostra efectivitat en el tractament de l’alcohol.

La prova de la nostra capacitació és la manca d’abandonaments en el període de desintoxicació i l’excel·lent valoració que rebem dels nostres usuaris en finalitzar el tractament. Com a centre de desintoxicació, les dues característiques principals del nostre tractament: el treball individualitzat i intensiu, són les claus dels nostres resultats.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE L’ALCOHOL

L’alcohol va començar a ser considerat un greu problema de salut a nivell estatal amb el sorgiment de l’industria, és a dir, quan va començar a destil·lar (amb la conversió de l’alcohol etílic o etanol en begudes com el

aiguardent). No obstant això, l’alcohol és una de les substàncies més antigues que es coneixen, pel que podem dir que han existit problemes d’abusos amb la substància des de sempre.

HISTÒRIA DE L’ALCOHOLISME

Als anys 50, l’Organització Mundial de la Salut va substituir la paraula Alcoholisme per “Síndrome de dependència de l’alcohol”, incloent aquest problema entre els trastorns mentals i de comportament. Des de llavors, l’abús del consum de begudes alcohòliques es comença a valorar com un tipus d’addicció.

L’alcohol és la droga més consumida a Espanya en les últimes dècades, ja que tres de cada quatre persones que proven l’alcohol repeteixen el consum abans dels trenta dies. El caràcter social de l’alcohol i la seva penetració dins de la cultura i la societat oculten moltes vegades els perills que pot arribar a comportar la substància.

A partir d’aquestes dades podem arribar a diferenciar diferents tipus de bevedors o consumidors d’alcohol.

Quan una persona es troba afectada per la problemàtica de l’alcohol, com detectar els diferents indicadors? Davant d’aquesta situació, es plantegen diferents interrogants:

Quin tractament és el recomanable per superar una addicció a l’alcohol?

Com deixar l’alcohol?

EFECTES I CONSEQÜÈNCIES DEL CONSUM D’ALCOHOL

Consumir begudes alcohòliques provoca diferents danys en pràcticament tots els sistemes del cos humà.

Aquesta substància addictiva està també associada al consum del tabac i altres substàncies, danyant encara més l’organisme de la persona consumidora; les persones que consumeixen i abusen de l’alcohol estan més predisposades al consum d’altres drogues i, en conseqüència, a tenir més problemes de salut.

És de vital importància conèixer el grau de consum per determinar si la persona bevedora es troba en un nivell inicial (agut) o més avançat (greu).

En l’alcohòlic poden existir conductes com la d’allunyar del seu entorn familiar i laboral i “tancar-se en si mateix”, mantenint gairebé exclusivament una relació amb l’alcohol.

També el risc de contraure càncer augmenta amb aquest tipus d’addicció. L’alcohol produeix grans alteracions metabòliques, endocrines i neoplàsies. Els riscos cancerígens de l’alcohol són un perjudici que moltes vegades es passa per alt a l’hora d’analitzar els problemes derivats de l’alcoholisme. No obstant això estan associades a una important taxa de les morts per alcoholisme

ALTERACIONS PROVOCADES PER L’ALCOHOL

L’acció tòxica directa de l’alcohol en el metabolisme de cada organisme produeix importants deficiències nutricionals.

Les repercussions fisiològiques de l’addicció a l’alcohol són greus i en alguns casos irreversibles. Per exemple, el risc de contraure càncer augmenta amb aquest tipus d’addicció, ja que produeix grans alteracions metabòliques i endocrines i neoplàsies (teixits de nova formació). Hi ha dos classes de neoplàsies, les benignes (tumors benignes) i les malignes o malignes (neoplàsies rebels). No hi ha manera de determinar exactament quina és la incidència de l’alcohol en les taxes de mortalitat, ja que es presenta sovint associat a altres patologies. No obstant, no hi ha cap dubte que es tracta d’una substància que degut a la familiaritat que té a la nostra societat amaga el potencial per provocar danys terribles a la salut de l’individu.

Tractament de desintoxicació de l’alcohol

L’addicció a l’alcohol no rau en una sola causa sinó que és el resultat de factors biològics, genètics, socials i psicològics. Des de fa anys diversos estudis apunten a aquesta correlació entre indicis genètics i alcoholisme.

Dins de CITA el tractament de l’alcohol tenen com a base un abordatge global en el context d’un model d’atenció bio-psico-social, on “el tot és més que la suma de les parts”.

A CITA, en els nostres tractaments de desintoxicació, atenem als pacients de forma personalitzada, tenint en compte les necessitats i característiques de cada un.

Al moment de l’ingrés, a cada pacient se li assigna un equip de professionals o terapeutes que el pacient mantindrà fins al final del tractament.

Al centre de desintoxicació CITA, les activitats terapèutiques per al tractament de l’alcoholisme es basen en teràpies individuals i de grup. Comptem també amb diferents teràpies complementàries, com els tallers psicoeducatius, els tallers de prevenció de recaigudes, els tallers de gestió d’emocions, els tallers d’habilitats socials, i el ioga i els esports, que proporcionen als nostres pacients una important contenció terapèutica . Comptem també amb un servei de Psicoteràpia Assistida amb Equins.

Al nostre centre, confiem en la nostra manera de treballar les addiccions. La nostra millor garantia és l’èxit dels nostres pacients. La desintoxicació de l’alcohol a CITA es realitza a partir d’un model que combina el treball mèdic, psicològic i terapèutic. Per això comptem amb una plantilla de més de setanta professionals de diferents àmbits (psiquiatres, psicòlegs, educadors, socioterapeutes …) que permeten a la nostra clínica oferir un ampli ventall de recursos que operen transversalment a través de les tres etapes del cicle: desintoxicació, deshabituació i rehabilitació.

Cal recordar que, en el tractament de l’alcohol, el treball psicològic i la reestructuració de l’individu són particularment importants donades les característiques, tant de la substància en si com de la seva implantació social. L’alcohòlic s’enfrontarà, durant tota la seva vida, a una societat en la qual l’alcohol és una presència constant, per la qual cosa és fonamental que durant el procés adquireixi una sèrie d’eines per enfrontar-se a aquest context.

Informació de contacte

Siusplau, truca’ns o omple el butlletí i un especialista es posarà en contacte amb tu.
Cada persona es única i per això desenvolupem un tractament individualitzat per a cada pacient.

Garantim el complet anonimat i mai proporcionem detalls personals dels nostres pacients.