Tractament de la depressió major amb Ketamina

La depressió major, o depressió crònica, és un estat mental de què és molt difícil sortir sense ajuda professional i un bon tractament.

Què és la Depressió Major Resistent a l’Tractament?

La depressió major és una condició mèdica caracteritzada principalment per un estat de tristesa, sentiments de buit o abatiment i una pèrdua d’interès per les activitats quotidianes. El desenvolupament de la depressió major és variable pel que fa a la gravetat dels símptomes, la recurrència dels episodis depressius i la durada dels períodes de remissió simptomàtica. No obstant això, perquè es consideri depressió major, els símptomes han de causar un deteriorament social i ocupacional significatiu durant un mínim de dues setmanes.

Més de la meitat de les persones que pateixen depressió no remeten el diagnòstic després del primer tractament i una tercera part tampoc ho aconsegueix després de passar per múltiples tractaments. Quan una persona no respon adequadament a dos cicles de tractament amb diferents fàrmacs pot presentar el que es coneix com a depressió major resistent a el tractament.

Aconsegueix l’ajuda que necessites
  Quins tractaments hi ha per la Depressió Major Resistent a l’Tractament?

  Les opcions que s’estudien en la pràctica clínica per tractar a les persones que pateixen depressió major resistent a l’tractament inclouen l’augment de la dosi de la medicació habitual, el canvi a un fàrmac diferent o la combinació de farmacoteràpia amb un tractament psicològic adequat.

  Les persones amb una depressió altament resistent poden optar per tècniques com la teràpia electroconvulsiva, l’estimulació magnètica transcranial repetitiva o l’estimulació magnètica profunda. No obstant això, aquests procediments suposen algunes limitacions logístiques que dificulten la teràpia a llarg termini i el tractament de la depressió major.

  Des de fa alguns anys, els estudis realitzats amb ketamina han mostrat una eficàcia ràpida i robusta en el tractament de la depressió major resistent a el tractament, considerant-se com el major avanç farmacològic dels últims 50 anys. I convertint el tractament de la depressió major amb ketamina, en un dels més efectius.

  La ketamina és segura per tractar la depressió major o severa?

  La ketamina s’ha emprat com a anestèsic en la pràctica hospitalària al llarg de 50 anys, demostrant un nivell de seguretat com han aconseguit pocs fàrmacs. El fet que no alteri el sistema respiratori, ni la capacitat de deglució i que només produeixi una lleu estimulació de el sistema cardiovascular, ha fet que s’empri freqüentment en nens amb malalties cardíaques congènites. No obstant això, no és recomanable el seu ús en persones que pateixin problemes greus d’hipertensió.

  Malgrat la seva elevada seguretat, la ketamina pot evocar uns efectes psicoactius poderosos quan s’administra a dosis anestèsiques, provocant un estat transitori de modificació de la consciència. Aquesta és la raó principal per la qual no s’ha fet un ús indiscriminat en la pràctica hospitalària. Això no obstant, els efectes psicoactius són mínims amb les dosis emprades habitualment en el tractament de la depressió resistent.

  No obstant això, atès que aquesta modificació de l’estat de consciència pot resultar atractiva per a algunes persones, l’ús recreatiu de la ketamina s’ha estès a nivell internacional durant l’última dècada. Aquest tipus de consum ha arribat a generar, en casos excepcionals, patrons d’abús diari que han estat interpretats com una resposta de dependència a aquesta substància. No obstant això, no existeix evidència científica clara que la ketamina produeixi una dependència psicofisiològica, ni una síndrome d’abstinència quan es retira. En qualsevol cas, la pauta d’administració de ketamina que s’empra en el tractament de la depressió evita qualsevol risc d’abús i dependència.

  Quines diferències hi ha entre el tractament amb ketamina i altres medicaments antidepressius?

  Hi ha tres diferències rellevants entre la ketamina i els antidepressius clàssics en el tractament de la depressió resistent.

  La diferència més important és l’eficàcia. L’evidència científica mostra que en aquelles persones que no experimenten un alleujament simptomàtic després de passar per dos cicles diferents d’antidepressius, gairebé la meitat d’aquests pacients poden millorar significativament després d’una única administració de ketamina. Fent el tractament amb ketamina un dels més efectius per a la depressió major o crònica.

  Una altra diferència rellevant és la rapidesa amb la qual la ketamina exerceix el seu efecte antidepressiu. Mentre que els fàrmacs convencionals triguen entre dos i sis setmanes a fer efecte, un estudi de meta-anàlisi ha mostrat que el 36% de 561 pacients va millorar significativament abans de les 24 hores, el 41% a les 24 hores i el 48% entre els 2 i els 7 dies després d’una única perfusió de ketamina. Això és un factor clau especialment en aquelles persones que pateixen risc de suïcidi, ja que la rapidesa per diluir pensaments suïcides pot evitar esdeveniments fatals.

  Finalment, mentre que els medicaments antidepressius poden generar efectes secundaris en algunes persones, com problemes gastrointestinals o la disminució de l’desig sexual, l’administració de ketamina no produeix efectes secundaris. Excepcionalment, s’han reportat casos de cistitis ulcerosa en consumidors recreatius que han abusat d’aquesta substància o que l’han consumit diàriament per a l’alleujament de dolor crònic. No obstant això, a dia d’avui, no hi ha cap cas clínic que hagi patit aquest tipus de problema amb les pautes d’administració emprades en el tractament de la depressió resistent.

  Quins efectes psicològics poden sentir durant una perfusió de ketamina?

  Tot i que les dosis de ketamina que s’empren en el tractament de la depressió són molt baixes, algunes persones poden experimentar sensacions que no havien sentit abans. Les sensacions més comuns poden ser: mareig, distorsions en la sensació de el propi cos (com una lleugera sensació de flotabilitat) o distorsions en la percepció visual d’estímuls externs. Altres persones poden connectar amb aspectes significatius del seu procés terapèutic. Tot i que la intensitat d’aquestes sensacions sol ser relativament baixa, poden ser experimentades de manera positiva o negativa depenent de cada persona.

  No obstant això, el material psicològic que podria emergir durant els efectes aguts pot ser rellevant des d’un aspecte psicoterapèutic. Per aquesta raó, no es considera que aquests efectes psicològics hagin evitar-se, si no tot el contrari. Per tal de promoure un estat d’introspecció que afavoreixi la connexió amb el procés terapèutic, el pacient s’assegués en una còmoda butaca, podent fer ús d’un antifaç i d’uns cascos pels quals podrà escoltar una música tranquil·la escollida especialment per a aquesta finalitat .

  El pacient romandrà monitoritzat i sota observació mèdica durant els 40 minuts que duri l’administració de ketamina, per tal d’interrompre el tractament si el pacient ho desitja. És possible que sigui necessari un període de descans posterior fins que la persona estigui en perfectes condicions per abandonar la clínica. El temps estimat per realitzar el tractament complet no sol excedir l’hora i mitja, tractant-se sempre d’un règim ambulatori.

  Quant duren els efectes antidepressius de la ketamina?

  En la majoria de pacients, la ketamina produeix una resposta antidepressiva ràpida i robusta, encara que transitòria. No obstant això, la prolongació dels efectes antidepressius és molt variable depenent de cada persona. Els estudis clínics mostren que els efectes antidepressius poden mantenir-se entre una setmana i tres mesos després de l’administració d’una única perfusió. No obstant això, també es coneix que l’efecte antidepressiu de la ketamina és acumulatiu, de manera que es recomana seguir una pauta de dosis repetides. D’aquesta manera, els efectes antidepressius han arribat a mantenir-se durant més de 15 mesos després de l’última perfusió.

  No obstant això, la prolongació dels efectes antidepressius també podria dependre de el paper que prengui el pacient respecte al seu procés terapèutic. La ketamina pot facilitar l’aprenentatge de tècniques cognitives i conductuals enfocades a la regulació dels símptomes, per la qual cosa es recomana especialment l’acompanyament psicoterapèutic durant el període d’administració de l’fàrmac. D’aquesta manera, la intervenció farmacològica al costat de la psicoterapèutica, pot tenir un efecte catalitzador que maximitzi i prolongui els beneficis de l’tractament.

  En què consisteix la teràpia amb ketamina per a la Depressió Major?

  La pauta d’administració de ketamina consensuada per la comunitat científica consisteix en dos o tres perfusions al llarg de dues o tres setmanes (un total de sis perfusions). Seguint aquesta pauta, la seguretat, la tolerabilitat i l’absència de dependència han estat àmpliament demostrades.

  Tot i que continuem sense saber el mecanisme exacte a partir de el qual la ketamina produeix els seus efectes antidepressius, es considera que l’activació de certes proteïnes cerebrals (com el BDNF i mTOR) podrien potenciar la neuroplasticitat. Això indica que la ketamina estaria obrint una finestra temporal en la qual els pacients podrien experimentar

  una major flexibilitat psicològica. Aquest nou estat mental pot facilitar el compromís amb una intervenció psicoterapèutica i l’aprenentatge de noves estratègies per regular el seu estat d’ànim. Per tant, és altament recomanable que els pacients s’involucrin en un tractament psicoterapèutic durant el tractament farmacològic, ja sigui amb el seu psicoterapeuta habitual o amb el model d’intervenció que considerin més adequat.

  A continuació, es descriuen els components de l’tractament que considerem rellevants a l’hora de promoure la recuperació integral de l’pacient des d’un enfocament neurològic, psicològic i social.

  • Administració endovenosa de sis perfusions de ketamina (dues perfusions per setmana al llarg de tres setmanes). Aquelles persones que visquin fora de Barcelona poden tenir accés fins a un màxim de cinc perfusions en una setmana, per tal d’evitar les complicacions logístiques que els suposi el desplaçament.
  • Acompanyament psicoterapèutic individual basat en el model d’acceptació i compromís i enfocat en el desenvolupament de l’auto-compassió. Aquest model posa èmfasi en la creació d’un canvi sostenible en els patrons conductuals de l’pacient, oferint una aproximació terapèutica nova que està mostrant resultats empírics prometedors. Aquest tipus d’acompanyament consisteix en sis sessions setmanals de 50 minuts que es poden dur a terme de forma virtual o presencial.
  • Sessions grupals de mindfulness bastat en teràpia cognitiva (MBTC). Aquestes sessions han estat especialment dissenyades per reduir la ràtio de recaigudes en persones que pateixen episodis recurrents de depressió, considerant-se el tractament psicoterapèutic més efectiu fins a la data. A més, aquest tipus de sessions facilita el suport comunitari entre iguals. El programa d’mindfulness consisteix en vuit sessions setmanals de dues hores i mitja que es poden dur a terme de forma virtual o presencial.

  Els pacients podran accedir a qualsevol dels components d’aquest tractament en funció de la seva disposició i les seves necessitats.

  Quins passos he de donar per accedir a aquest tipus de tractament per depressió major?

  Donada la crítica situació que ha deixat la pandèmia de l’Covid-19, la Fundació BeckleyMed i CITA han unit esforços per proveir aquest tractament a les persones que estan patint una depressió resistent a el tractament i no han trobat una alternativa que els ajudi a restablir el seu benestar . Actualment, estem realitzant els passos adequats per oferir aquest tractament el més aviat possible. No obstant això, atès l’interès i la demanda per accedir a aquest tipus de tractament, hem obert un període d’avaluació i d’informació detallada que facilitarà atendre els pacients per ordre de sol·licitud.

  Si estàs interessat en accedir a aquest tractament, pots trucar per telèfon o deixar les teves dades de contacte en el següent enllaç. A continuació, et donaran una cita per realitzar una sessió clínica per vídeo-conferència. Durant aquesta sessió, es realitzarà una entrevista diagnòstica i s’aclariran tots els dubtes que puguin

  sorgir pel que fa a el procés de tractament. Després d’aquesta sessió clínica podràs conèixer si es tracta d’un tractament potencialment eficaç per a tu i, en cas que així sigui, se’t s’atorgarà prioritat per accedir-hi en relació als pacients que arribin posteriorment.

  Si us plau, tingues en compte que en cap cas, has de deixar de prendre la teva medicació habitual durant aquest procés.