DESINTOXICACIÓ D’AMFETAMINES

Desintoxicació d’amfetamines és un procés d’addicció investigat i tractat en el nostre centre. Hem desenvolupat un procés específic per tractar l’addicció a les amfetamines. Un mètode pautat per dues fases i un seguiment personalitzat adaptat a cada pacient ens permeten assegurar una altíssima efectivitat tant en la desintoxicació com en la rehabilitació dels consumidors.

 

QUÈ SÓN LES AMFETAMINES

Desintoxicació d’amfetamines: les amfetamines són drogues sintètiques, addictives i neurotòxiques utilitzades en un principi per tractar malalties com l’obesitat o el TDAH. En l’actualitat és responsable d’una gran part de l’consum de substàncies a nivell global i abasta conceptes com l’speed, l’èxtasi o el crystal.

TIPUS DE AMFETAMINES

Les amfetamines i metamfetamines estimulen el sistema nerviós central. Amb diferència, l’amfetamina és la més senzilla d’aconseguir a Europa. Tot i això, a nivell global el consum de metamfetamina s’està veient incrementat.

Pel que fa a l’èxtasi respecta, parlem de substàncies sintètiques que es relacionen químicament amb les amfetamines però amb efectes lleugerament diferents. La substància més coneguda dins de la família és el MDMA i actua com alterador de l’ànim i estimulador de les connexions entre el cervell i la resta de el cos.

El LSD a estat a nivell històric la droga al·lucinògena més coneguda i encara que el seu consum semblava veure reduït en els darrers anys recentment s’ha vist incrementat el seu consum, especialment dels fongs al·lucinògens.

Superar la adicción a las anfetaminas

DEMANA ASSESSORAMENT PROFESSIONAL SENSE COMPROMÍS

  HISTÒRIA DE LES AMFETAMINES

  Adelano va sintetitzar en 1887 les amfetamines. El 1920, Gordon Alles va descobrir que el sulfat d’amfetamina tenia la capacitat d’estimular el sistema nerviós central, de manera que va buscar amb això poder substituir a l’efedrina.

  A partir de 1931, i sobretot sota els efectes de la llei seca, es va comercialitzar als EUA com a producte farmacèutic sota el nom de benzedrina. A continuació, va sortir a l’mercat un altre derivat, la dextroanfetamina, sota el nom de Dexedrina. Més tard, es van considerar ‘substàncies controlades’ i va aparèixer un mercat negre amb noms com ‘speed’ i ‘uppers’

  Les amfetamines, més conegudes en els ambients de consum com ‘anfetas’, són un tipus de drogues sintètiques que es caracteritzen pel seu efecte estimulant de el sistema nerviós central, com succeeix amb la cocaïna, el mat o el cafè. És coneguda la seva utilització en èpoques de guerra per estimular i potenciar el rendiment de les tropes.

  A la dècada dels 50 i 60 han estat utilitzades mèdicament com antidepressives i aprimar pel seu efecte inhibidor de la gana.

  ACTUALITAT SOBRE LES AMFETAMINES AL SEGLE XXI

  Habitualment, el consum es fa per via oral. No obstant això, també poden esnifar, fumar-se o usar-se per via intravenosa.

  Els efectes, a l’igual que en totes les drogues, depenen de molts factors. El principal és evidentment el principi actiu i la forma de consumir-les, però tenen molta importància les característiques personals com el pes, l’edat, el sexe, l’estat de salut i fins i tot l’experiència en el consum de drogues.

  Les amfetamines produeixen uns efectes immediats que són molt similars als de la cocaïna. En l’aspecte psicològic produeixen agitació, eufòria, agressivitat, sentiments de grandiositat i augment de l’autoestima.

  A nivell fisiològic produeix falta de gana, taquicàrdies, insomni, sudoració, sequedat de boca, augment de la tensió arterial, arítmies, trastorns digestius i trastorns circulatoris.

  Una de les amfetamines més freqüents és el sulfat d’amfetamina, que a nivell del carrer és conegut com ‘speed’ i que es presenta en forma de pols per a poder inhalar, com la cocaïna. A l’igual que aquesta droga, produeix idèntics danys sobre la mucosa nasal dels consumidors habituals ..

  EFECTES DE LES AMFETAMINES

  Les drogues de disseny, la majoria derivats de les amfetamines fan efecte ràpidament i durant un temps molt prolongat. Parlem d’estimulants directes de l’sistema nerviós central i són capaços de produir danys al nostre cos des de la primera ingesta.

  CONSEQÜÈNCIES DEL CONSUM DE AMFETAMINES

  Algunes de les conseqüències de prendre amfetamines poden ser: brots psicòtics, hipertensió arterial, congestió vascular severa, vasoconstricció, en alguns casos impotència i frigidesa o fins i tot és capaç de produir danys severs en el sistema nerviós central.

  Les conseqüències en casos de consum habitual són a llarg termini molt diverses, ja sigui a nivell físic com cerebral o psicològic. Tot i això, no sempre la repercussió és tan dura, cosa que incrementa el consum i allarga el procés addictiu.

  SÍNDROME DE ABSTINÈNCIA DE LES AMFETAMINES

  Desintoxicació d’amfetamines: quan els efectes de la droga desapareixen, els consumidors d’amfetamines experimenten efectes d’abstinència com l’esgotament sever, problemes per dormir, molta gana o fins i tot depressió. En la majoria de

  TRACTAMENT DE DESINTOXICACIÓ DE AMFETAMINES

  Al llarg dels nostres trenta anys d’experiència són moltes les persones que han optat per deixar les amfetamines en Clíniques CITA. En el nostre centre, adaptem el tractament de les amfetamines als nous patrons de consum, obtenint uns espectaculars resultats, tal com demostren les nostres elevades cotes de satisfacció i efectivitat.

  Un dels majors avantatges que CITA ofereix als el pacient és la seguretat que pot deixar les amfetamines, brindant-li un marc de contenció segur i un equip amb el qual pugui crear un vincle estable com a eina d’ajuda per deixar o desenganxar-se de l’speed o qualsevol altra droga. Els nostres pacients tenen un seguiment professional des del seu ingrés fins a la fase de reinserció social.

  El primer pas per superar el teu problema amb les amfetamines consisteix a reconèixer la teva addicció. Aquella persona que té una dependència ja sigui física o psicològica a les amfetamines es considera addicte. És imprescindible acceptar aquest pas per assolir els teus objectius.

  Es tracta d’addiccions molt forts pel que serà necessari ajuda professional. La síndrome d’abstinència resulta molt més fàcil de superar amb els consells d’un professional i sota la seva supervisió. En la majoria dels casos serà necessari l’ingrés en un centre de desintoxicació d’amfetamines especialitzat on s’ofereixen totes les facilitats necessàries per abordar el procés terapèutic.

  Dr. Josep M. Fàbregas

  DIRECTOR PSIQUIATRE / ESPECIALISTA EN ADDICCIONS

  Josep Mª Fàbregas Pedrell és actualment especialista en addiccions i director psiquiatre de centre d’addiccions i salut mental Clíniques CITA, compost pels centres terapèutics CITA Fundació, CITA Clínica, CITA Joves.

  Va iniciar la seva carrera professional a l’Hospital Marmottande París, on treballa amb el Professor Claude Olievenstein.

  Posteriorment es va traslladar a Nova York i, després de diversos anys d’experiència professional, el 1981 va fundar CITA (Centre d’Investigació i Tractament de les Addiccions) amb l’objectiu de desenvolupar un model de comunitat terapèutica professional, el qual porta 32 anys en funcionament.

  En el nostre centre estem especialitzats en crear programes que s’adaptin a l’consumidor de amfetamines: orientant el pacient, dotant-li de tècniques per evitar el consum, reforçant els seus compromisos personals i augmentant les habilitats socials i la confiança en si mateix.

  Durant el tractament col·laboren diversos professionals (metges de diferents especialitats, diplomats en infermeria, psicòlegs clínics, treballadors socials i educadors socials).