Equip de direcció

El compromís per estar sempre a l’avantguarda dels avenços científics i tecnològics suposa un repte per a la direcció d’el centre per a la investigació i el tractament d’addiccions (CITA).

J. M. FÀBREGAS

DIRECTOR PSIQUIATRE / ESPECIALISTA EN ADDICCIONS

Josep Mª Fàbregas Pedrell inicia la seva carrera professional a l’Hospital Marmottande París, on treballa amb el professor Claude Olievenstein.

Posteriorment es trasllada a Nova York y, després d’uns anys d’experiència professional, el 1981 funda CITA ( Centre d’Investigació i Tractament d’Addiccions) amb l’objectiu de desenvolupar un model de comunitat terapèutica professional, el qual porta 32 anys en funcionament. Anys després, emprèn amb nous projectes com CITA Clínica i actualment amb CITA Fundació i CITA Joves.

Col·legi de Metges de Barcelona

Nombre col·legiat 11347

SUSANA FERRER

GERENT

Máster en comptabilitat a l’acadèmia Centre d’Estudis Prat. Máster en Direcció d’Empreses i Administració Comptable a l’Escola de Direcció EADA.

Responsable d’administració a Laboratoris Farmacèutics Farmasines, Barcelona. Assessora financera a Gestoria Gombau, Barcelona. Gerent a Sogemo Iberica, S.A., Barcelona. Directora de recursos humans a Panasonic, Barcelona.

SERGI VILARDELL

DIRECTOR TERAPÈUTIC

Format en educació social i psicologia, s’ha especialitzat en el tractament psico educatiu de les addiccions.

Arriba a CITA després de coordinar diferents projectes educatius amb diferents col·lectius amb risc d’exclusió social.