Equip de manteniment

OSCAR ZAMORA

RESPONSABLE DE MANTENIMENT

Oscar Zamora treballa en CITA com a responsable de manteniment i realitzant tasques d’electricitat, aigua, entre d’altres.

ALBERTO DÍAZ

LAMPISTA

Alberto Diaz treballa en CITA com a ajudant de manteniment realitzant tasques d’electricitat, aigua, entre d’altres.

ALBERTO VILA

MANTENIMENT GENERAL

Alberto Vila treballa en CITA com a ajudant de manteniment realitzant tasques transport i gestió de residus, entre d’altres.

RENATO SOUZA

MANTENIMENT GENERAL

Renato Souza treballa en CITA com a ajudant de manteniment realitzant tasques de fuster, entre d’altres.

ABDELAZIZ

JARDINER

Abdelaziz treballa en CITA com a jardiner. També ajuda en tasques de manteniment general

Mª CRISTINA PLAZA

PINTORA

Cristina Plazas treballa en CITA com a pintora. També dóna suport en tasques de manteniment general.