TRACTAMENT TRASTORN LÍMIT DE LA PERSONALITAT

QUÈ ÉS EL TRASTORN LÍMIT DE LA PERSONALITAT?

Estem davant d’un trastorn mental que defineix a qui mostra un prolongat comportament emocional molt inestable, amb accions impulsives i relacions problemàtiques amb els altres.

No se sap quin és l’origen de l’trastorn límit de la personalitat, també conegut per TLP. Diferents hipòtesis apunten a factors genètics, familiars i socials.

Sí que s’han establert factors de risc, com poden ser l’abandó en la infància o l’adolescència, un entorn familiar desestructurat i amb dèficits en la comunicació, o l’haver patit abús sexual, físic o emocional.

I, tot i que es diagnostica amb més freqüència el TLP en dones, no vol dir que els homes no puguin patir-lo.

SÍMPTOMES DEL TRASTORN DE LÍMIT DE LA PERSONALITAT

Alguns dels símptomes que solen presentar les persones amb trastorn límit de personalitat (TLP) és la inconsistència dels seus interessos i valors, valorar-ho tot de manera radicalment extrema, opinions canviants sobre els altres el que provoca relacions poc objectives, desmesurades i inestables, por intens a l’abandonament, impossibilitat d’acceptar la soledat, sentiments freqüents de buit i falta d’interès, sentiments desmesurats d’ira, compulsividad (incloent el consum de substàncies o les relacions sexuals), crisi repetitives d’angoixa, actes d’autolesió (incloent sobredosi).

Per això, aquest trastorn pot presentar entre altres problemes de depressió, drogoaddicció, problemes laborals, familiars i socials i intents de suïcidi i suïcidi.

TRACTAMENT AMB PSICOTERÀPIA

Per al tractament d’aquest trastorn, es recomana la psicoteràpia individual.

Amb la psicoteràpia a llarg termini, la persona afectada de trastorn límit de personalitat pot anar millorant gradualment.

També pot administrar medicació, que, de vegades pot millorar els alts i baixos en l’estat d’ànim i afrontar la depressió o altres símptomes que acompanyen a aquest trastorn.

Les perspectives de l’tractament estan condicionades amb la gravetat de l’trastorn i de l’acceptació d’ajuda per part de l’pacient.

AJUDA AMB EL TRASTORN DE PERSONALITAT

    Dr. Josep M. Fàbregas

    DIRECTOR PSIQUIATRE / ESPECIALISTA EN ADDICCIONS

    Josep Mª Fàbregas Pedrell és actualment especialista en addiccions i director psiquiatre de centre d’addiccions i salut mental Clíniques CITA, compost pels centres terapèutics CITA Fundació, CITA Clínica, CITA Joves.

    Va iniciar la seva carrera professional a l’Hospital Marmottande París, on treballa amb el Professor Claude Olievenstein.

    Posteriorment es va traslladar a Nova York i, després de diversos anys d’experiència professional, el 1981 va fundar CITA (Centre d’Investigació i Tractament de les Addiccions) amb l’objectiu de desenvolupar un model de comunitat terapèutica professional, el qual porta 32 anys en funcionament.