Els preus del Centre de Desintoxicació i Tractament d’Addiccions poden variar en funció de les necessitats reals de cada pacient. Cada pacient tendeix a tenir uns requisits per a mantenir una estada adequada al seu tractament.

L’oferta de CITA per al tractament d’addiccions inclou tres centres d’ingrés: CITA FUNDACIÓ, CITA COMUNITAT I CITA CLÍNICA, a més d’un recurs per a residència de pacients en fase de reinserció (CITA URBANA) i un centre per al TRACTAMENT AMBULATORI (sense ingrés) a la ciutat de Barcelona.

Assegurança escolar per a adolescents fins als 28 anys en procés de formació educativa.

*TOTS ELS PREUS INCLOUEN TRACTAMENT